ptip

EN
menu
Start
Komunikaty Komisji Info z Rynku Normy Pomiary Geomatyka Oprogramowanie

AGH
SEP
GGiIŒ
KOMISJA GEOMATYKI GÓRNICZEJ
logo GORN

Lista norm ISO 19100Geographic information/Geomatics
Informacja Geograficzna/Geomatyka19101 - Reference model - Model Odniesienia

1910? -

19103 - Conceptual Schema Language - Język Schematu Pojęciowego
Kontenery normy to: PS - Date, DateTime, Distance, angle, measure, number, record, recordType, scale, UomLength, Set, Sequence, AttributeName, GenericName.

19104 - Terminology - Terminologia

19105 - Conformance And Testnig - Dostosowanie i testowanie

19106 - Profiles - Profile

19107 - Spatial Schema - Schemat przestrzenny
Kontenery normy to: GM - Geometry, GR - Graph, TP - Topology, FT - Feature Topology, TS - Simple Topology, GM_Point, GM_Object,

19108 - Temporal Schema - Schemat czasowy
Kontenery normy to: TM - Temporal, TM_PeriodDuration, TM_Primitive

19109 - Rules for application schema - Reguły schematów aplikacyjnych
Kontenery normy to: GF- General Feature, FE - Feature, GF_AttributeType, GF_FeatureType, GF_PropertyType

19110 - Feature Cataloguing - Metodyka katalogowania wyróżnień
Kontenery normy to: FC - Feature Catalogue

19111 - Spatial Referencing By Coordiantes - Odniesienia położenia za pomocą współrzędnych
Kontenery normy to: SC - Spatial Coordinates, CC - Changing Coordinates, SC_VerticalDatum

19112 - Spatial Referencing By Geographics Identifiers - Odniesienia położenia za pomocą identyfikatorów geograficznych
Kontenery normy to: SI - Spatial Identification, - Tu opisane jest co to jest Gazetter

19113 - Quality Principles - Zasady jakości

19114 - Quality Evaluation Procedures - Procedury oceny jakości

19115 - Metadata - Metadane
Kontenery normy to: MD - Metadata, CI- Citation, LI - Lineage, DQ - Data Quality, DS - Data Set, EX - Extent, RS - Reference System,

19116 - Positioning Services - Usługi wyznaczania pozycji
Kontenery normy to: PS - Positioning Services,

19107 - Portrayl - Graficzna prezentacja informacji
Kontenery normy to: PF - Feature Portrayal

19118 - Encoding - Kodowanie

19119 - Services - Usługi
Kontenery normy to: SV - Services

19120 - Functional standards - Normy Funkcjonalne

19121 - Imaginery and Grided Data - Obrazowanie informacji i dane gridowe

19122 - Qualifications and certifications of personnel - Kwalifikacja i certyfikowanie personelu

19123 - Coverages - Warstwy
Kontenery normy to: CV - Coverages

1910?

19136 - GML

Uwaga: Normy ISO 19100, które są już w opracowaniu przez Polski Komitet Normalizacyjny:
GEOGRAPHIC INFORMATION - REFERENCE MODEL - Projekt normy nr: prPN-prEN ISO 19101
Tytuł w języku polskim: Informacja geograficzna - Model odniesienia
GEOGRAPHIC INFORMATION - CONFORMANCE AND TESTING - Projekt normy nr: prPN-prEN ISO 19105
Tytuł w języku polskim: Informacja geograficzna - Zgodność i testowanie zgodności
GEOGRAPHIC INFORMATION - SPATIAL SCHEMA - Projekt normy nr: prPN-prEN ISO 19107
Tytuł w języku polskim: Informacja geograficzna - Schemat przestrzenny
GEOGRAPHIC INFORMATION - TEMPORAL SCHEMA - Projekt normy nr: prPN-prEN ISO 19108
Tytuł w języku polskim: Informacja geograficzna - Schemat czasowy
GEOGRAPHIC INFORMATION - SPATIAL REFERENCING BY COORDINATES Projekt normy nr: prPN-prEN ISO 19111
Tytuł w języku polskim: Informacja geograficzna - System odniesień przestrzennych za pomocą współrzędnych
GEOGRAPHIC INFORMATION - SPATIAL REFERENCING BY GEOGRAPHIC IDENTIFIERS Projekt normy nr: prPN-prEN ISO 19112
Tytuł w języku polskim: Informacja geograficzna - Odniesienia przestrzenne za pomocą identyfikatorów geograficznych
GEOGRAPHIC INFORMATION - QUALITY PRINCIPLES Projekt normy nr: prPN-prEN ISO 19113
Tytuł w języku polskim: Informacja geograficzna - Podstawy opisu jakości
GEOGRAPHIC INFORMATION - QUALITY EVALUATION PROCEDURES Projekt normy nr: prPN-prEN ISO 19114
Tytuł w języku polskim: Informacja geograficzna - Procedury oceny jakości
GEOGRAPHIC INFORMATION - METADATA Projekt normy nr: prPN-prEN ISO 19115
Tytuł w języku polskim: Informacja geograficzna - Metadane


powrót

Jesteś 1328 gościem na mojej stronie.


AKTUALNOŚCI
Komisja:

Webinar: Geomatyka Górnicza 2021
Serdecznie zapraszamy na Konferencję on-line „Geomatyka Górnicza – ro(...)

czytaj więcej...

Studia Podyplomowe NIwIG
17 grudnia w głównej Siedzibie Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jast(...)

czytaj więcej...


Rynek:

Wdrożenie Mapy Obiektowej w LWB Bogdanka
Firma PRGW SA z Sosnowca w Koplani Bogdanka w Łęcznej wdraża system Gór(...)

czytaj więcej...

Nowe oprogramowanie PWEG
Firma KGHM wdraża nowy system prognozowania deformacji PWEG - Prognozowan(...)

czytaj więcej...