ptip

EN
menu
Start
Komunikaty Komisji Info z Rynku Normy Pomiary Geomatyka Oprogramowanie

AGH
SEP
GGiIŒ
KOMISJA GEOMATYKI GÓRNICZEJ
logo GORN

GEOMATYKA


Geomatyka jako nauka jest stosunkowo nowym pojęciem. Wiele informacji o podstawach Geomatyki zgromadziłem na mojej stronie Geomatyka. Dalsze informacje na temat samej Geomatyki będą sukcesywnie przenoszone tutaj.GEOMATYKA GÓRNICZA


Geomatyka górnicza gromadzi dane z takich dziedzin jak:
- geodezja górnicza - podstawowe źródło danych przestrzennych; definicja układu odwzorowania przestrzennego, mapy wyrobisk górniczych, pomiary deformacji itp.
- geologia górnicza - lokalizacja i prezentacja danych geologicznych: dane z otworów badawczych i odwiertów, model złoża, tektonika itp.
- geofizyka górnicza - przetwarzanie i prezentacja danych geofizycznych związanych np. ze wstrząsami górotworu poddanego wpływom eksploatacji górniczej,
- hydrogeologia górnicza - przetwarzanie i prezentacja danych hydrogeologicznych związanych np. z odwadnianiem górotworu.PROJEKTY
Lista projektów bazujących na zastosowaniu metod geomatycznych w dziedzinie górnictwa:


Australia > XMML - eXploration and Mining Markup Language - Rozszerzalny Język Znacznikowy dla Górnictwa i Geologii Poszukiwawczej
Projekt realizowany jest poprzez sponsoring kilku organizacji m.in. CSIRO - the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, The Minerals and Energy Research Institute of Western Australia i Fractal Technologies Strona Projektu

Australia > CmXML - Coal Mining XML - Rozszerzalny Język Znacznikowy dla Górnictwa Węglowego
Projekt realizowany jest przez Australian Coal Association Research Program Strona Projektu

Podstawowe schematy xsd:
CoalQuality.xsd - Coal Quality Parameters (Parametry jakościowe węgla).
Borehole.xsd - Borehole for use within the coal mining industry (Dane z odwiertów).
GeologicalModel.xsd - Geological Model for use within the coal mining industry (Model geologiczny złoża).
base.xsd - Some commonly used elements required for cmXML (elementy uzupełniające).
gml4CQ.xsd - This file imports elements from GML for use by the Coal Quality Parameters schema (schemat importu do postaci CQ).
gml4GM.xsd - This file imports elements from GML for use by the Geological Model schema (schemat importu do postaci GM).


USA > ESML - Earth Science Markup Language - Rozszerzalny Język Znacznikowy dla Nauk o Ziemi, ma na celu opracowanie języka opisu struktury, semantyki i zawartości każdego zestawu danych o Ziemi. Projekt realizowany przez Information Technology and Systems Center University of Alabama in Huntsville, sponsorowany przez NASA
Strona Projektu

Kanada > Geo-Science GML - Geograficzny Język Znacznikowy dla Nauk o Ziemi
Projekt realizowany był przez firmę Galdos System Inc. Strona Firmy

Podstawowe schematy xsd:
Mineral Occurrence - Występowanie minerałów .
Geochemical Reconnaissance - Rozpoznanie geochemiczne.
Grid Exchange Format - Wymiana danych gridowych.

Raport z projektuKONFERENCJE KRAJOWE


Krajowe konferencje na których jest poruszana tematyka przetwarzania danych przestrzennych w górnictwie odbywają się niestety sporadycznie, do najlepszych można zaliczyć:
- "Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych", Bogatynia 1999, organizator PRGW i KWB "Turów" przy udziale SITG oraz Związku Pracodawców - PPWB.
- "Informatyka w geodezji Górniczej", Kraków 1996, organizator Zakład Geodezji Górniczej WGGiIŚ AGH przy udziale PMG i ISM.

W związku z powstaniem ninijeszj Komsji okresowo pojawiać się będą artykuły dotyczące geomatyki górniczej w czasopiśmie Roczniki Geomatyki wydawanym przez PTIP

Ciekawą pozycją wydawaną niejako przy okazji Szkoły Eksploatacji Podziemnej jest:
"Informatyka w przemyśle wydobywczym" - Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej,

Tematyka przetwarzania danych przestrzennych związanych z górnictwem pojawia się również na konferencjach, np:
- Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych
- Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych
- i kilku innych.

Jesteś 1343 gościem na mojej stronie.


AKTUALNOŚCI
Komisja:

Webinar: Geomatyka Górnicza 2021
Serdecznie zapraszamy na Konferencję on-line „Geomatyka Górnicza – ro(...)

czytaj więcej...

Studia Podyplomowe NIwIG
17 grudnia w głównej Siedzibie Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jast(...)

czytaj więcej...


Rynek:

Wdrożenie Mapy Obiektowej w LWB Bogdanka
Firma PRGW SA z Sosnowca w Koplani Bogdanka w Łęcznej wdraża system Gór(...)

czytaj więcej...

Nowe oprogramowanie PWEG
Firma KGHM wdraża nowy system prognozowania deformacji PWEG - Prognozowan(...)

czytaj więcej...