WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Rekrutacja na Studia

Drogi Kandydacie,

Nasz Wydział oferuje trzy kierunki kształcenia: Geodezja i Kartografia, Inżynieria i Monitoring Środowiska oraz Geoinformacja. Wszystkie obejmują studia inżynierskie I stopnia oraz studia magisterskie inżynierskie II stopnia. Zajęcia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Pracownicy Wydziału biorą też czynny udział w kształceniu Doktorantów AGH w ramach Szkoły Doktorskiej.
W planach studiów wszystkich oferowanych kierunków kształcenia, oprócz przedmiotów tradycyjnych, znajdują się przedmioty ujmujące najnowocześniejsze techniki i technologie prowadzenia pomiarów, obliczeń, analiz, interpretacji branżowych, komputerowej interpretacji obrazów i graficznej prezentacji rozwiązań inżynierskich. Szeroko traktowana jest technika satelitarna pozwalająca na wykorzystanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych oraz pozyskiwanie informacji o terenie i środowisku naturalnym z poziomu lotniczego i satelitarnego.

W przypadku kierunku Inżynieria Środowiska specyfika kształcenia na naszym wydziale wynika z kompleksowego potraktowania problemów środowiskowych oraz umożliwia zapoznanie się z metodami oceny zagrożeń i ochrony wszystkich komponentów środowiska.
Wydział dysponuje dobrze wyposażonymi, licznymi specjalistycznymi laboratoriami i pracowniami komputerowymi do prowadzenia zajęć z kierunku Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska. W instrumentarium geodezyjnym znajdują się urządzenia pomiarowe, takie jak: tachimetry elektroniczne, niwelatory kodowe, odbiorniki satelitarne, wykrywacze elektromagnetyczne, a także unikalne przyrządy typu: giroteodolit, georadar, kamera termowizyjna. Wszystkie dostępne dla Studentów instrumenty wyprodukowane zostały przez firmy o renomie światowej. Istnieje również możliwość korzystania z Uczelnianego Centrum Informatycznego. Zapraszamy wszystkich Maturzystów, do skorzystania z naszej oferty kształcenia dla studiów I stopnia, a absolwentów studiów I stopnia kierunków Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska do podjęcia studiów na II stopniu kształcenia w ramach poszczególnych kierunków. Spotkacie się u nas z życzliwością nauczycieli akademickich, a po ukończeniu studiów nie będziecie mieli kłopotów ze znalezieniem pracy.

Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ulotką informacyjną!


Wydział oferuje następujące kierunki kształcenia:

Na studiach I stopnia:
- Geodezja i kartografia,
- Geoinformacja,

- Inżynieria środowiska.

Na studiach II stopnia w zakresie geodezji i kartografii:
- Geodezja inżynieryjno-przemysłowa,
- Geoinformacja i geodezja górnicza,
- Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja,
- Gospodarka nieruchomościami i kataster,
- Przetwarzanie i analiza geodanych.

Na studiach II stopnia w zakresie inżynierii środowiska:
Inżynieria komunalna,
Inżynieria wodna,
Systemy informacji o środowisku,
- Gospodarka niskoemisyjna.

W Szkole Doktorskiej:
- Inżynieria lądowa i transport,
- Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic