WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Gospodarka nieruchomościami i kataster


GNiKDrogi Kandydacie,

Gospodarka Nieruchomościami i Kataster jest to specjalność wychodząca naprzeciw aktualnemu oraz przyszłemu zapotrzebowaniu na specjalistów posiadających ugruntowaną wiedzę z pogranicza dwóch dziedzin: geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami. Kształcenie związane z katastrem nieruchomościami ma na celu zapoznać Studentów specjalności z bieżącymi sposobami ewidencjonowania nieruchomości oraz z rozwiązaniami dotyczącymi modernizacji i aktualizacji tych ewidencji. Edukacja w zakresie gospodarki nieruchomościami związana jest przede wszystkim z działalnością zawodową rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz pracami geodezyjno-prawnymi takimi jak podziały i rozgraniczenia nieruchomości.Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu tej specjalności:
Absolwenci specjalności Gospodarki Nieruchomościami i Kataster znajdują zatrudnienie w geodezji oraz w dwóch dodatkowych zawodach: rzeczoznawcy majątkowego i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jako specjaliści od prac geodezyjno-prawnych angażowani są chętnie w różnego rodzaju firmach i przedsiębiorstwach geodezyjnych zajmujących się typowymi pracami z zakresu geodezji i kartografii. Dodatkowo mają także szerokie możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą na Uniwersytetach Technicznych i Ekonomicznych, w jednostkach i biurach administracji samorządowej zajmującej się gospodarką nieruchomościami, jak również w firmach wykonujących wycenę nieruchomości i w biurach prowadzących pośrednictwo obrotu nieruchomości.

Pełny opis kompetencji studenta GNiK znajdziesz w pliku pdf

Program studiów na specjalności GNiK znajduje się w Sylabusie AGH

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA .Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic