WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

 

fotkaDrogi Kandydacie,

pomiary geodezyjne wykonuje się różnymi metodami, pośród których wyróżnia się grupa metod nazywanych zdalnymi lub bezkontaktowymi. Istotą tych metod jest wpierw rejestracja obiektów na zdjęciach naziemnych, lotniczych czy obrazach satelitarnych a później właściwy pomiar 3D na tak uzyskanych materiałach. Od kilku lat stosowana jest nowa metoda polegająca na skanowaniu laserowym z platform mobilnych, takich jak samolot, helikopter, samochód, a dla małych obiektów - ze stanowisk stacjonarnych. Studenci specjalności poznają wymienione metody i uczą się jak ze zdjęć czy laserowej chmury punktów wydobywać informacje a następnie wprowadzać je do systemów informacji przestrzennej, określanych jako GIS.


Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu specjalności:
Metody zdalne na tle innych metod geodezyjnych wyróżnia ogromna wydajność, co wykorzystuje się zasadniczo w dwóch przypadkach. Pierwszy ma miejsce wtedy, gdy obszar opracowania jest bardzo duży (np. wykonanie mapy pod projekt autostrady czy modernizacji linii kolejowej, opracowanie modelu 3D budynków dla całego miasta, pomiar powierzchni działek rolnych dla obszaru powiatu, zmiany użytkowania terenu w skali województwa czy kraju). Drugi przypadek stosowania metod zdalnych zachodzi wówczas, gdy obiekt nie jest duży ale potrzebna jest bardzo detaliczna dokumentacja pomiarowa (np. inwentaryzacja zabytków, pomiar odkształceń samochodów w testach zderzeniowych). Pomiary i opracowania fotogrametryczne i skaningowe o charakterze wielkopowierzchniowym są wykonywane przez względnie duże firmy geoinformatyczne, których w Polsce nie brakuje. Są zlokalizowane we wszystkich miastach wojewódzkich ale także w innych ośrodkach jak np. Tarnów czy Bielsko-Biała. Absolwenci znajdują zatrudnienie także w urzędach, gdyż coraz częściej administracja wykorzystuje GIS do wspomagania decyzji w zakresie planowania i zarządzania.

Pełny opis kompetencji studenta GFiT znajdziesz w pliku pdf

Program studiów na specjalności GFiT znajduje się w Sylabusie AGH

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA .Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic