WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Geoinformacja i Geodezja Górnicza

GiGGDrogi kandydacie,

Studia w ramach tej unikalnej w Polsce specjalności przygotowują do wykonywania wszelkich pomiarów związanych z obsługą budownictwa podziemnego oraz z projektowaniem, budową i eksploatacją kopalń podziemnych i odkrywkowych. Program studiów obejmuje także badania wpływów wszelkiej działalności inwestycyjnej pod powierzchnią terenu oraz działania profilaktyczne w tym zakresie. Jednym z istotnych zagadnień programu studiów jest również problematyka ochrony środowiska na terenach przekształconych w sposób naturalny lub sztuczny, gdzie rejestruje się istotne przemieszczenia i deformacje powierzchni oraz ochrona budynków i infrastruktury technicznej tych terenów.

Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu specjalności:
Absolwenci specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza znajdą zatrudnienie w przemyśle wydobywczym, w przedsiębiorstwach geologiczno-poszukiwawczych oraz w instytucjach zajmujących się problematyką ochrony i kształtowania środowiska naturalnego. Są również chętnie zatrudniani w typowych przedsiębiorstwach geodezyjnych.

Pełny opis kompetencji studenta GiGG znajduje się w pliku pdf

Program studiów na specjalności GiGG znajduje się w Sylabusie AGH

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA .Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic