WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

GIPDrogi Kandydacie,

Studia w ramach tej specjalności przygotowują do prowadzenia prac związanych z geodezyjną obsługą różnorodnych inwestycji na każdym etapie ich realizacji. Studenci uczą się wykonywania map do celów projektowych, projektowania osnów szczegółowych i realizacyjnych, geodezyjnego opracowania projektów inwestycji, tyczenia obiektów z wykorzystaniem adekwatnych metod, wraz z ich analizą dokładnościową. Program studiów obejmuje także pomiary inwentaryzacyjne wszelkiego typu obiektów budowlanych dla potrzeb oceny ich parametrów geometrycznych, monitorowanie przemieszczeń obiektów i ich otoczenia z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych.


Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu specjalności:
Absolwenci specjalności Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa znajdują zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach geodezyjnych, własnych firmach rodzinnych, urzędach administracji państwowej i samorządowej. Mogą podejmować pracę w różnych przedsiębiorstwach budowlanych, hutach, stoczniach, kopalniach odkrywkowych. Są dobrze przygotowani do zdobycia uprawnień geodezyjnych, szczególnie w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, które pozwalają na samodzielne prowadzenie wszelkiego typu prac geodezyjnych związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją wszystkich budowli inżynierskich i obiektów przemysłowych.

Pełny opis kompetencji studenta GIP znajdziesz w pliku pdf

Program studiów na specjalności GIP znajduje się w Sylabusie AGH

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA .Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic