WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

CEEPUS RAMSIS

CEEPUS - Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

CEEPUS RAMSIS - Sieć Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej w obszarze surowców

RAMSIS - Inteligentne Innowacyjne Strategie dla Surowców w Regionie Wschodnim i południowo wschodnim UE

Sieć CIII‐AT‐1102‐01‐1617

 

Strategia CEEPUS Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej opiera sie na integracji partnerów środkowoeuropejskich do wspólnoty badań naukowych i szkolnictwa wyższego poprzez umożliwienie wymiany wiedzy, doświadczenia i innowacji. Odbywa się to poprzez zwiększenie mobilności studentów na wszystkich poziomach studiów, a także poprzez mobilność kadry akademickiej.
RAMSIS proponuje szeroką ale precyzyjnie zdefiniowaną sieć tematyczną przez co przyczynia się do wzmocnienia więzi akademickich w obszarze surowców w całej Europie Środkowej.
Jednym z głównych zadań Regionalnego Programu Innowacji (RIC) dla Wschodniej i Południowowschodniej UE (ESEE) jest doprowadzenie tej części Europy do Europejskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców (EIT Raw Materials), a z drugiej strony doprowadzenie EIT Raw Materials do Wschodniej i Południowowschodniej UE. Strategia ta pozwoli partnerom Środkowoeuropejskim na większy udział w projektach i programach finansowania UE. Mobilność naukowców i studentów ma na celu współprace w ramach trójkąta: Badania naukowe - Szkolnictwo Wyższe - Biznes, co doprowadzi do umocnienia pozycji tego regionu UE jako ważnego partnera przemysłowego, partnera w badaniach naukowych i wyższej edukacji w obszarze surowców.

W pierwszym roku akademickim funkcjonowania RAMSIS 2016/2017 sieć obejmuje sześć państw partnerskich z sześcioma uniwersytetami:
- Montanuniversitaet Leoben, Austria,
- AGH, Kraków, Polska
- Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja
- Uniwersytet w Belgradzie, Serbia,
- TUKE Techniczny Uniwersytet w Koszycach, Słowacja
- Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry.
Ze względu na multi-dyscyplinarny charakter wszystkich instytucji partnerskich, których profil działalności obejmuje cały cykl życia surowców: od poszukiwania, wydobywania, przetwarzania aż po recykling, bardzo wiele wydziałów wymienionych uniwersytetów jest zaangażowana w sieć RAMSIS, co ma ogromne znaczenie dla wymiany wiedzy i doświadczenia.Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic