WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Skład Kolegium Wydziałowego w roku akademickim 2019/2020:


Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław GRUSZCZYŃSKI

Prodziekani:
Dr hab. inż. Anna BARAŃSKA, prof. uczelni
Dr hab. inż. Paweł HANUS, prof. uczelni

Dr hab. inż. Tomasz LIPECKI, prof. uczelni

Profesorowie i doktorzy habilitowania:
Prof. zw. dr  hab. inż. Aleksander WODYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Beata HEJMANOWSKA

Prof. dr hab. inż. Ryszard HEJMANOWSKI
Prof. dr hab. inż. Elena NEVEROVA-DZIOPAK
Prof. dr hab. inż. Krystian PYKA

Dr hab. inż. Piotr BANASIK, prof. uczelni
Dr hab. inż. Tomasz BERGIER, prof. uczelni
Dr hab. inż. Agnieszka BIEDA, prof. uczelni
Dr hab. inż. Małgorzata BUŚKO, prof. uczelni
Dr hab. inż. Jarosław BYDŁOSZ, prof. uczelni
Dr hab. inż. Piotr CICHOCIŃSKI, prof. uczelni
Dr hab. inż. Marcin CHODAK, prof. uczelni
Dr hab. inż. Paweł ĆWIĄKAŁA, prof. uczelni
Dr hab. inż. Karol FIREK, prof. uczelni
Dr hab. inż. Katarzyna GRZESIK, prof. uczelni
Dr hab. inż. Wojciech JAŚKOWSKI, prof. uczelni
dr hab. inż. Marek KOPACZ, prof. uczelni

Dr hab. inż. Krystian KOZIOŁ, prof. uczelni
Dr hab. inż. Robert KRZYŻEK, prof. uczelni
Dr hab. inż. Jacek KUDRYS, prof. uczelni
Dr hab. inż. Anita KWARTNIK-PRUC, prof. uczelni
Dr hab. inż. Grzegorz LENDA, prof. uczelni

Dr hab. inż. Marcin LIGAS, prof. uczelni
Dr hab. inż. Agnieszka MALINOWSKA, prof. uczelni
Dr hab. inż. Urszula MARMOL, prof. uczelni
Dr hab. inż. Sławomir MIKRUT, prof. uczelni
Dr hab. inż. Zygmunt NIEDOJADŁO, prof. uczelni
Dr hab. inż. Łukasz ORTYL, prof. uczelni
Dr hab. inż. Tomasz OWERKO, prof. uczelni
Dr hab. inż. Piotr PARZYCH, prof. uczelni
Dr hab. inż. Edward PREWEDA, prof. uczelni
Dr hab. inż. Janusz RUSEK, prof. uczelni
Dr hab. inż. Bogdan SKORUPA, prof. uczelni
Dr hab. inż. Michał STRACH, prof. uczelni
Dr hab. inż. Zbigniew SZCZERBOWSKI, prof. uczelni
Dr hab. inż. Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, prof. uczelni
Dr hab. inż. Marek BOGACKI
Dr hab. inż. Rajmund ORUBA
Dr hab. inż. Tomasz STOCH
Dr hab. inż. Anna SZAFARCZYK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora habilitowanego:
Dr inż. Wojciech GRUSZCZYŃSKI
Dr inż. Ryszard KOZAKIEWICZ
Dr inż. Przemysław KURAS
Dr inż. Józef MAŚLANKA
Dr inż. Robert OLENIACZ
Dr inż. Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA
Dr inż. Paweł SOPATA

Przedstawiciele  pracowników nie będących  nauczycielami  akademickimi:
Dr inż. Olga KURAS
Mgr Michał NĘDZKA
Mgr inż. Artur WÓJCIK

Przedstawiciele Studentów:
Karolina BOROŃ
inż. Michał DZIEDZIC
Oliwia LORENC
Weronika ŁASKA
Piotr ŁAZARZ
Wojciech PRZEWOŹNIK
Sandra SATALECKA
Karolina SMYRAK
Anna SUCHECKA
Joanna WASYLIK

Przedstawiciel Doktorantów:
Mgr inż. Dawid MROCHEŃ

Zaproszeni:
Prof. Józef BELUCH
Prof. Jerzy BERNASIK
Prof. Tadeusz CHROBAK
Prof. Jerzy CHWASTEK
Prof. Józef CZAJA
Prof. Jan DOBROWOLSKI
Prof. Konrad ECKES
Prof. Jan GOCAŁ
Prof. Władysław GÓRAL
Prof. Ryszard HYCNER
Prof. Józef  JACHIMSKI
Prof. Marian MAZUR
Doc. Mieczysław MILEWSKI
Prof. Jan PIELOK
Prof. Wiesław PIWOWARSKI
Prof. Edward POPIOŁEK
Prof. Zbigniew SITEK
Prof. Jacek SZEWCZYK
Prof. Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN
Dr hab. inż. Antoni BARBACKI, prof. uczelni
Dr hab. inż.  Alojzy DZIERŻĘGA, prof. AGH
Dr hab. inż. Tadeusz GOŁDA, prof. AGH
Dr hab. inż. Jadwiga MACIASZEK, prof. AGH
Dr hab. inż. Ewa PANEK, prof. AGH
Dr hab. inż. Regina TOKARCZYK, prof. AGH
Dr hab. inż. Anna TREMBECKA, prof. AGH
Dr hab. inż. Alina WRÓBEL, prof. AGH
Dr inż. Zdzisław SOBCZYK - Dyrektor Administracyjny
Dr Aleksandra WAGNER - przedstawiciel „Solidarności”
Mgr inż. Anna ZBOROWSKA - kierownik Biura Dziekana


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic