WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Strony personalne pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, prof. uczelni
dr inż. Rafał Kocierz
dr inż. Przemysław Kuras

Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
dr inż. Mariusz Frukacz
dr inż. Elżbieta Jasińska

dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. uczelni
dr hab. inż. Robert Krzyżek, prof. uczelni
dr hab. inż. Jacek Kudrys, prof. uczelni
dr hab. inż. Marcin Ligas, prof. uczelni
dr hab. inż. Edward Preweda, prof. uczelni
dr inż. Anna Przewięźlikowska

Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej
dr inż. Tomasz Adamczyk
dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska

prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. uczelni

Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska
dr hab. inż. Katarzyna Grzesik, prof. uczelni
dr inż. Ryszard Kozakiewicz

Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
dr inż. Wojciech Gruszczyński
prof dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
dr inż. Artur Krawczyk
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska, prof. uczelni


Strony umieszczone na Serwerze Wydziałowym

Lista pracowników, którzy utworzyli własne strony internetowe:
dr hab. inż. Jarosław Bydłosz, prof. uczelni
dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. uczelni
dr inż. Janusz Jura
dr inż. Artur Krawczyk
dr inż. Józef Maślanka
dr hab. inż. Edward Preweda, prof. uczelniRedakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic