WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Organizacja roku akademickiego 2019/20201 października do 16 lutego - semestr zimowy

1 października do 28 stycznia - zajęcia semestru zimowego*
23 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)
29 stycznia do 9 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa
10 lutego do 16 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa
17 lutego do 23 lutego - przerwa międzysemestralna

* 3 stycznia 2020 r. może być wolny od zajęć dydaktycznych pod warunkiem odrobienia zajęć przypadających w ten dzień po uzgodnieniu pomiędzy prowadzącym te zajęcia oraz uczestniczącymi w nich studentami
* w dniu 7 stycznia 2020 r. (wtorek) zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla poniedziałku

24 lutego do 30 września - semestr letni

24 lutego do 21 czerwca* -  zajęcia semestru letniego
9 kwietnia do 14 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
22 czerwca do 12 lipca - letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa**
13 lipca do 30 sierpnia - wakacje letnie
31 sierpnia do 20 września*** - letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa**
21 września do 30 września - okres przeznaczony na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021

* w okresie 11 marca do 21 czerwca – zawieszenie zajęć dydaktycznych realizowanych w siedzibie Uczelni przy bezpośrednim udziale studentów i prowadzących zajęcia oraz realizacja zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z tym że dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym (w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym, zgodnie z wytycznymi GIS oraz przepisami obowiązującymi w Uczelni:
‒ w okresie od 25 maja – dla studentów ostatnich semestrów studiów;
‒ w okresie od 1 czerwca – dla wszystkich studentów.

W okresie od 1 czerwca do 21 czerwca dopuszcza się możliwość przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia oraz egzaminów.

** w okresie trwania letniej sesji egzaminacyjnej dopuszcza się możliwość realizacji zajęć o charakterze praktycznym (w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym.

*** w okresie od 15 września do 20 września – dopuszcza się możliwość przeprowadzania egzaminów wyłącznie w ramach przedmiotów obejmujących zajęcia o charakterze praktycznym (w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym.

19 października 2019 r. – uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji 100-lecia AGH oraz 101-szej Inauguracji Roku Akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2019 r., 11 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 6 stycznia 2020 r., 1 maja 2020 r., 3 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 18 października 2019 r., 31 października 2019 r., 12 czerwca 2020 r.

Okres od 16 do 30 września 2020 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.Organizacja roku akademickiego 2020/20211 października do 21 lutego - semestr zimowy

1 października do 27 stycznia - zajęcia semestru zimowego*
23 grudnia do 3 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)
28 stycznia do 11 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
12 lutego do 21 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa
22 lutego do 28 lutego - przerwa międzysemestralna

* w dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów mogą być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1 marca do 30 września - semestr letni

1 marca do 16 czerwca - zajęcia semestru letniego
1 kwietnia do 7 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
17 czerwca do 30 czerwca - letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
1 lipca do 31 sierpnia - wakacje letnie
1 września do 15 września - letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2020 r., 11 listopada 2020 r., 1 stycznia 2021 r., 6 stycznia 2021 r., 1 maja 2021 r., 3 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych: 4 czerwca 2021 r.

Okres od 16 do 30 września 2021 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic