WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Historia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Samodzielny Wydział Geodezji Górniczej został utworzony 1 października 1951 roku z dwóch istniejących już Oddziałów: Oddziału Geodezyjnego Wydziału Inżynierii Wydziałów Politechnicznych AGH i Oddziału Miernictwa Górniczego Wydziału Geologiczno-Mierniczego AGH. Pierwszym dziekanem nowo utworzonego Wydziału został Tadeusz Kochmański. W skład Wydziału Geodezji Górniczej wchodziło początkowo siedem katedr. W następnych latach dokonano szeregu zmian strukturalnych, z których najważniejsze to: utworzenie w roku 1966 Zakładu Gospodarki Złożem w Katedrze Geodezji Górniczej i utworzenie w roku 1968 Katedry Fotogrametrii. Na szczególne podkreślenie zasługuje powołanie do życia w roku 1968 Międzywydziałowego Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej, co w ówczesnych latach było działaniem pionierskim w skali uczelni technicznych w Polsce.

Od roku 1969 Wydział funkcjonował w strukturze instytutowej: początkowo były to: Instytut Geodezji oraz Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej, a od roku 1973 Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej (dyrektorzy prof. M. Odlanicki-Poczobutt, prof. J. Gocał, doc. K. Novak) oraz Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska (prof. T. Skawina, doc. Cz. Żuławski, prof. J. Chwastek). Na szczególne podkreślenie zasługuje pionierskie w skali kraju, utworzenie na uczelni technicznej jednostki zajmującej się problematyką ochrony środowiska.

W roku 1990 zmieniono nazwę Wydziału na Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska a następnie zgodnie z wymaganiami nowego Statutu AGH zlikwidowano w 1993 r. Instytuty. Na ich miejsce powłoano Zakłady. Niektóre z nich zostały w 1996 r. przekształcone w katedry.

Od początku istnienia Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Aktualnie Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach geodezja i kartografia oraz inżynieria środowiska.

Specjalnego podkreślenia wymaga fakt, że dwóch zasłużonych profesorów Wydziału: prof. Zygmunt Kowalczyk oraz prof. Tadeusz Kochmański uzyskało tytuł doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Obydwaj wymienieni profesorowie pełnili funkcje rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Ponadto prof. Z. Kowalczyk był członkiem korespondentem PAN. Członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk jest prof. Michał Odlanicki-Poczobutt, który pełnił również funkcję prorektora Akademii Górniczo-Hutniczej; w 1998 r. został wyróżniony godnością doktora honoris causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic